Thu 2014-04-24

10:53

[Webwereld Feed]

Kernelmodule Linux blijkt electromuziek

Het vergt wel wat werk om het werkje te compileren en te beluisteren.

Thu 2014-04-24.09:20 | [Webwereld Feed]
[Webwereld Feed]

Mac blijft terrein winnen ten opzichte van pc

Maar de gloriedagen van de iPad lijken stilaan voorbij.

Thu 2014-04-24.08:40 | [Webwereld Feed]
[Planet PostgreSQL]

Hans-Juergen Schoenig: The power of response times

The goal of the PostgreSQL optimizer is to provide you with a plan, which executes as fast as possible and returns all the data as rapidly as possible. In short: The game is about overall execution time of queries. However, there are cases in which you are not interested in receiving the entire result as […]

Thu 2014-04-24.10:41 | [Planet PostgreSQL]
[Planet PostgreSQL]

Dinesh Kumar: N-Node Mutlimaster Replication With Bucardo...!

Our team recently got  a problem, which is to solve the N-Node multi master replication in PostgreSQL.

We all know that, there are some other db engines like Postgres-XC which works in this way. But, we don't have any tool available in PostgreSQL, except Bucardo.

Bucardo is the nice solution for 2-Nodes. Is there a way we can exceed this limitation from 2 to N..?

As an initial step on this, I have done with 3 Nodes, which I believe, we can extend this upto N. { I might be wrong here.}

Please follow the below steps to set up the 1 - 1 multi master replication.

1. Follow the below steps to get all the pre-requisites for the Bucardo.

yum install perl-DBIx-Safe
or
apt-get install libdbix-safe-perl

Install the below components from CPAN.

DBI
DBD::Pg
Test::Simple
boolean (Bucardo 5.0 and higher)

Download the latest tarball from here.

tar xvfz Bucardo-4.4.8.tar.gz
cd Bucardo-4.4.8
perl Makefile.PL
make
sudo make install
2. We need to create plperl extension in db. For this, download the required active perl to set up or simply do as below.
apt-get install postgresql-plperl-9.3
or
yum install postgresql-plperl-9.3

Make a copy of Old $PGLIBPATH/plperl.so
Move the new plperl.so to $PGLIBPATH/plperl.so
3. plperl extension.
Create extension plperl;
4. Create 3 databases like "node1", "node2", "node3".
CREATE DATABASE node1;
CREATE DATABASE node2;
CREATE DATABASE node3;
5. Execute below statements on 2 databases (node1, node2).
CREATE TABLE test1(t INT PRIMARY KEY);
INSERT INTO test1 VALUES(generate_series(1, 10));
6. Install Bucardo catalog database using the below command.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl install
Postgres version is: 9.3
Attempting to create and populate the bucardo database and schema
Database creation is complete
Connecting to database 'bucardo' as user 'bucardo'
Updated configuration setting "piddir"
Installation is now complete.
7. Adding databases, those will be part of mutli-master replication.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl add db db1 dbname="node1"
Added database "db1"
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl add db db2 dbname="node2"
Added database "db2"
8. Creating a herd of db1 tables.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl add all tables db=db1 herd=db1_herd
Creating herd: db1_herd
New tables added: 1
Already added: 0
9. Creating a sync of this herd from db1->db2.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl add sync db1_to_db2 type=pushdelta source=db1_herd targetdb=db2
Added sync "db1_to_db2"
10. Creating a herd of db2 tables.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl add all tables db=db2 herd=db2_herd
Creating herd: db2_herd
New tables added: 1
Already added: 0
11. Creating a sync of this herd from db2->db1.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl add sync db2_to_db1 type=pushdelta source=db2_herd targetdb=db1
Added sync "db2_to_db2"
12. Start the Bucardo process. Default location for the Bucardo instance is SYSLOG.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl start
Checking for existing processes
Removing /tmp/fullstopbucardo
Starting Bucardo

postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ps -ef|grep bucardo
postgres 2740 1128 0 21:26 ? 00:00:00 postgres: bucardo bucardo [local] idle
postgres 2743 1128 0 21:26 ? 00:00:00 postgres: bucardo node1 [local] idle
13. Check the DML activities between these two nodes.
node1=# INSERT INTO test1 VALUES(-1);
INSERT 0 1
node1=# \c node2
node2=# SELECT * FROM test1 WHERE t=-1;
t
---
-1
(1 row)

node2=# INSERT INTO test1 VALUES(-2)
INSERT 0 1
node2=# \c node1
node1=# SELECT * FROM test1 WHERE t=-2;
t
---
-2
(1 row)
14. Check the status from the below command.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl status
Days back: 3  User: bucardo  Database: bucardo  PID of Bucardo MCP: 2739
Name       Type  State PID  Last_good Time  I/U/D Last_bad Time
==========+=====+=====+====+=========+=====+=====+========+====
db1_to_db2| P   |idle |2746|7m49s    |0s   |1/0/0|unknown |   
db2_to_db1| P   |idle |2745|6m11s    |0s   |1/0/0|unknown |   
 

It seems everything is perfect, and data is replicating from node1 to node2 and vice-versa. Now, let's try to add a new node, "node3" as part of this mutli-master replication. 15. Add new replication database to Bucardo.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl add db db3 dbname="node3"
Added database "db3"
16. Dump and restore of test1 table from either node1 or node2. 17. Create a herd of db3 tables
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl add all tables db=db3 herd=db3_herd
Creating herd: db3_herd
New tables added: 1
Already added: 0
18. Create a new sync from db2->db3, db3->db2.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl add sync db2_to_db3 type=pushdelta source=db2_herd targetdb=db3
Added sync "db2_to_db3"
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl add sync db3_to_db2 type=pushdelta source=db3_herd targetdb=db2
Added sync "db3_to_db2"
19. Restart the Bucardo to check for the latest node status.
postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl stop
Creating /tmp/fullstopbucardo ... Done

postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl start
Checking for existing processes
Removing /tmp/fullstopbucardo
Starting Bucardo
 


postgres@dinesh-VirtualBox:~/Bucardo-4.5.0$ ./bucardo_ctl status
Days back: 3  User: bucardo  Database: bucardo  PID of Bucardo MCP: 2553
Name       Type  State PID  Last_good Time  I/U/D Last_bad Time
==========+=====+=====+====+=========+=====+=====+========+====
db1_to_db2| P   |idle |2563|1s       |0s   |0/0/0|unknown |   
db2_to_db1| P   |idle |2560|1s       |0s   |0/0/0|unknown |   
db2_to_db3| P   |idle |2561|0s       |0s   |1/0/1|unknown |   
db3_to_db2| P   |idle |2562|0s       |0s   |0/0/0|unknown |   

20. Here is the small hack, which makes you to embed this db3 into the multi master replication. As Burcardo replication system works based on triggers, we need to make all the triggers what it created on nodes to "ENABLE ALWAYS" for each table.
Node1
-=-=-
node1=# \d test1
     Table "public.test1"
 Column |  Type   | Modifiers
--------+---------+-----------
 t      | integer | not null
Indexes:
    "test1_pkey" PRIMARY KEY, btree (t)
Triggers:
    bucardo_add_delta AFTER INSERT OR DELETE OR UPDATE ON test1 FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE bucardo.bucardo_add_delta_t()
    bucardo_triggerkick_db1_to_db2 AFTER INSERT OR DELETE OR UPDATE OR TRUNCATE ON test1 FOR EACH STATEMENT EXECUTE PROCEDURE bucardo.bucardo_triggerkick_db1_to_db2()

node1=# ALTER TABLE test1 ENABLE ALWAYS TRIGGER bucardo_add_delta;
ALTER TABLE
node1=# ALTER TABLE test1 ENABLE ALWAYS TRIGGER bucardo_triggerkick_db1_to_db2;
ALTER TABLE


Do "ENABLE ALWAYS" these two triggers on this table. Similarly, do the same activity on all nodes. Testing Multi-Master replication.
node3=# INSERT INTO test1 VALUES(-1010);
INSERT 0 1
node3=# \c node2
node2=# SELECT * FROM test1 WHERE t=-1010;
   t  
-------
 -1010
(1 row)

node2=# \c node1
node1=# SELECT * FROM test1 WHERE t=-1010;
   t  
-------
 -1010
(1 row)


node2=# INSERT INTO test1 VALUES(-2020); 
INSERT 0 1
node2=# \c node3
node3=# SELECT * FROM test1 WHERE t=-2020;
   t  
-------
 -2020
(1 row)

node3=# \c node1
node1=# SELECT * FROM test1 WHERE t=-2020;
   t  
-------
 -2020
(1 row)
Seems Bucardo is doing 3 node mulit master replication. Thanks to Bucardo Team. :)

--Dinesh Kumar
Thu 2014-04-24.10:12 | [Planet PostgreSQL]
[http://tweakers.net/]

Gigabyte toont Nvidia-variant van Brix-barebones

Gigabyte heeft de Nvidia-variant van zijn Brix-pc onthuld. De mini-pc heeft een behuizing groen-zwart Nvidia-ontwerp en heeft een Nvidia GTX 760-videokaart aan boord. Daarnaast is de pc uitgerust met een quadcoreprocessor van Intel.

Thu 2014-04-24.10:42 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

ARM: er komen snel meer 64bit-processors in smartphones

Er komen snel meer 64bit-processors in smartphones en tablets. Dat zegt ARM, het bedrijf achter de gelijknamige processorarchitectuur. Fabrikanten gaan sneller dan verwacht aan de slag met 64bit-processors.

Thu 2014-04-24.09:45 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Microsoft introduceert testversie van remote desktop-app voor Windows Phone

Microsoft heeft een testversie van zijn remote desktop-app vrijgegeven voor Windows Phone. De app werkt alleen op Windows Phone 8.1, omdat het een zogenoemde 'universal app' is die werkt op zowel Windows als Windows Phone.

Thu 2014-04-24.09:05 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

IBM's Watson-supercomputer gaat consumenten helpen bij online shoppen

IBM wil zijn Watson-supercomputer inzetten om consumenten persoonlijk advies te geven bij het winkelen op internet. Gebruikers kunnen een app gedetailleerde vragen stellen, net als ze bij een winkelbediende zouden doen, en via Watson krijgen ze dan hulp bij het maken van keuzes.

Thu 2014-04-24.08:55 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

WinRAR 5.10 bèta 3

RAR Labs heeft de derde bètarelease van versie 5.10 van zijn archiveringsprogramma's RAR en WinRAR uitgebracht. De populaire compressietool is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, Linux en OS X. Het programma kan overweg met de meest gangbare formaten - waaronder rar, zip, cab, arj, lzh, tar, gz, ace, uue, bz2, jar, iso, 7z en z - heeft een skinnable interface en ondersteuning voor Zip64 en multivolume-cab-bestanden. In versie 5.10 is onder meer ondersteuning toegevoegd voor het uitpakken bzip2-, lzma- en ppmd-archieven, en 7z-archieven die in verschillende delen zijn opgesplitst. Verder worden er betere prestaties neergezet bij het in- en uitpakken van versleutelde archieven. De changelog voor bèta 3 ziet er als volgt uit:

Thu 2014-04-24.08:45 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Facebook heeft dagelijks 609 miljoen mobiele gebruikers

Dagelijks gebruiken 609 miljoen mensen wereldwijd Facebook op hun mobiele telefoon. Maandelijks gaat het om 1,01 miljard actieve gebruikers. Daarmee groeit het aantal mobiele gebruikers van het sociale netwerk flink ten opzichte van vorig jaar.

Thu 2014-04-24.07:44 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Apple iOS 7.1.1

Apple heeft een update voor versie 7.1 van iOS uitgebracht. Apples iOS is het besturingssysteem voor de iPhone, de iPod touch en de iPad. Versie 7.1 kan alleen op de iPhone 4, iPad 2 en vijfde generatie iPod touch of nieuwer worden geïnstalleerd en bevat een grote verzameling verbeteringen, waardoor het OS onder meer sneller aanvoelt en er duidelijker uitziet. Meer informatie en vergelijkingsafbeeldingen kunnen op onze voorpagina worden gevonden. In deze update zijn onder andere de sensor voor de vingerafdruk verbeterd en zijn er diverse bugfixes doorgevoerd.

Thu 2014-04-24.07:07 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Apple verkoopt minder iPads - update

Apple heeft in de afgelopen maanden de groei in verkopen van iPads zien dalen. De verkoop van iPhones ging beter en steeg met 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse elektronicaproducent.

Wed 2014-04-23.22:36 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Survarium gaat op 25 april één dag lang in open bèta

Survarium, de spirituele opvolger van de Stalker-games, gaat een dag lang in open bèta. De free-to-play mmo-shooter zal op 25 april voor iedereen te downloaden en te spelen zijn. Later in het jaar komt er nog een langer durende open bèta.

Wed 2014-04-23.17:24 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Minecraft 1.8 maakt meer uiteenlopende landschappen mogelijk - update

De komende 1.8-update voor Minecraft gooit de World Generator van het spel op de schop. De Generator zal nieuwe variabelen toevoegen die het mogelijk maken om meer uiteenlopende landschappen te genereren voor gamers om in te spelen.

Wed 2014-04-23.12:42 | [http://tweakers.net/]
[nu.nl - Algemeen]

Feyenoord vindt besluit Ajax over supporters 'curieus'

Feyenoord vindt het besluit van Ajax om de komende drie jaar geen Ajax-supporters toe te laten tot de Kuip 'curieus'.

Thu 2014-04-24.10:09 | [nu.nl - Algemeen]
[nu.nl - Algemeen]

Wapendepots aangevallen in Oost-Oekraïne

Tientallen mensen hebben in de nacht van woensdag op donderdag wapendepots aangevallen in de Oost-Oekraïense plaats Artemivsk.

Thu 2014-04-24.10:45 | [nu.nl - Algemeen]
[nu.nl - Algemeen]

Burgemeester Hilversum wil vuurwerkverbod

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum wil een vuurwerkverbod in het centrum van zijn stad instellen.

Thu 2014-04-24.10:24 | [nu.nl - Algemeen]
[The Register]

Japan plans SEVEN satellite launches to supercharge GPS

Quasi-Zenith Satellite System aims accuracy to within centimetres

Japan is set to fire seven satellites into orbit over the coming years as part of plans to enhance GPS so locations can be pin-pointed to within centimetres rather than metres.…

Thu 2014-04-24.08:29 | [The Register]

10:33

[The Register]

Look behind you, 'declining' sub-$5bn iPod. The iWatch has come... to EAT YOU

Apple's baby set to kill its big brother, says analyst

The semi-mythical iWatch is set to make the iPod extinct, an analyst has predicted.…

Thu 2014-04-24.10:27 | [The Register]
[The Register]

RIP net neutrality? FCC boss in screeching two-speed U-turn – report

Financial fast track to replace level competitive playing field

US Federal Communications Commission chairman Tom Wheeler has had a major change of heart when it comes to net neutrality, it is reported.…

Thu 2014-04-24.03:04 | [The Register]

10:13

[nu.nl - Algemeen]

Minder mensen komen om in het verkeer

In 2013 zijn fors minder verkeersdoden gevallen dan in het jaar ervoor. Met 570 lag dit aantal 80 lager dan 2012. In 2007 lag dit aantal nog op 791 en tien jaar geleden boven de duizend.

Thu 2014-04-24.10:28 | [nu.nl - Algemeen]
[The Register]

Sixteen hot students, 3 kilowatts, $29k in CASH: It's cluster combat, China style

Biggest student cluster clash yet

HPC Blog We're in Guangzhou, China, for the final round of the largest student cluster competition in the world. And to make it even more tense, there's nearly $28k up for grabs...…

Thu 2014-04-24.10:02 | [The Register]

09:53

[nu.nl - Algemeen]

Duizenden herdenken instorten kledingfabrieken Bangladesh

Textielarbeiders in Bangladesh hebben donderdag kransen gelegd bij de plaats waar precies een jaar geleden Rana Plaza, een complex van kledingfabrieken, instortte.

Thu 2014-04-24.09:36 | [nu.nl - Algemeen]
[nu.nl - Algemeen]

'Bemanning veerboot Zuid-Korea moest van boord'

De bemanning van het Zuid-Koreaanse rampschip Sewol kreeg opdracht om het schip te verlaten. Een bemanningslid heeft dat donderdag gezegd.

Thu 2014-04-24.09:34 | [nu.nl - Algemeen]
[nu.nl - Algemeen]

Verenigde Staten willen e-sigaret aan banden leggen

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteiten willen de e-sigaret aan banden leggen. De verkoop van elektronische sigaretten was tot op heden grotendeels vrij van regels in de Verenigde Staten.

Thu 2014-04-24.09:36 | [nu.nl - Algemeen]
[nu.nl - Algemeen]

'EU-kandidaat PVV trok zich terug door foute figuren'

Europarlementariër Lucas Hartong trok zich vorige maand terug van de PVV-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen, omdat hij niet wilde samenwerken met 'foute figuren' van extremistische partijen als het Franse Front National en de Oostenrijkse FPÖ.

Thu 2014-04-24.09:40 | [nu.nl - Algemeen]
[The Register]

The big Reg STORAGE SURVEY

From RAID to FLASH and SDS ... and more

Tech Panel Some of you have said you want to read more on storage, so here's a survey for you to get stuck into.…

Thu 2014-04-24.09:33 | [The Register]

09:13

[Slashdot]

NASA Chief Tells the Critics of Exploration Plan: "Get Over It"

mknewman (557587) writes "For years, critics have been taking shots at NASA's plans to corral a near-Earth asteroid before moving on to Mars — and now NASA's chief has a message for those critics: 'Get over it, to be blunt.' NASA Administrator Charles Bolden defended the space agency's 20-year timeline for sending astronauts to the Red Planet on Tuesday, during the opening session of this year's Humans 2 Mars Summit at George Washington University in the nation's capital."

Read more of this story at Slashdot.
Thu 2014-04-24.09:05 | [Slashdot]
[The Register]

No longer Square: Pear-shaped payments biz seeks buyer - report

Jack Dorsey's firm went cap-in-hand to three big tech giants, claim sources

Square, the darling of the first-world mobile payments community, is rumoured to be looking for a saviour. Despite having despite having raised huge amounts of cash the company is running out of the stuff.…

Thu 2014-04-24.09:00 | [The Register]

08:53

[nu.nl - Algemeen]

'Nieuwe sancties tegen Rusland liggen klaar'

Als Moskou zich niet alsnog aan de afspraken houdt om de spanningen in Oekraïne te verlichten, liggen er nieuwe economische sancties klaar.

Thu 2014-04-24.09:29 | [nu.nl - Algemeen]

08:13

[The Register]

AuDA starts final round of DNSSEC tests

August go-live

AuDA has taken a tentative step towards the introduction of DNSSEC into the Australian domain space, signing the .au domain in its production environment as the first step in a four-month test.…

Thu 2014-04-24.08:02 | [The Register]

07:53

[nu.nl - Algemeen]

Meldpunt over dienstverlening op het spoor geopend

Wie klachten heeft over de prestaties en dienstverlening van spoorbedrijven kan die kwijt bij een nieuw meldpunt.

Thu 2014-04-24.10:13 | [nu.nl - Algemeen]
[nu.nl - Algemeen]

Aardbeving treft Vancouver

Vancouver, een stad in het westen van Canada, is donderdag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,7 op de Schaal van Richter.

Thu 2014-04-24.07:11 | [nu.nl - Algemeen]

07:33

[Webwereld Feed]

ADV: IIR ICT Academy: Opleidingen voor ICT professionals

De IIR ICT Academy leidt jaarlijks honderden professionals op. Zet ook een stap vooruit in uw IT carrière! Bekijk ons aanbod op www.iir.nl/ict

Thu 2014-04-24.08:00 | [Webwereld Feed]
[nu.nl - Internet]

Twitter overspoelt met berichten over dieetpillen

Duizenden gehackte Twitter-accounts verstuurden tweets met daarin een link naar een website die dieetpillen aan de man probeert te brengen.

Thu 2014-04-24.07:40 | [nu.nl - Internet]
[The Register]

APAC PC sales plummet 11 per cent after political upheaval

Election time forces EIGHTH consecutive quarterly decline

Global PC growth engine APAC suffered a record eighth consecutive quarterly decline in the first three months of 2014 thanks to political upheaval in the region and the continued popularity of smartphones and tablets, according to IDC.…

Thu 2014-04-24.07:31 | [The Register]

07:13

[The Register]

[NSFW] Pirate Bay's 10 millionth upload: Colour us shocked, a SMUT FLICK

P2P badboys show online piracy is alive and humping

NSFW The Pirate Bay has hit a historic milestone after celebrating its 10 millionth upload. However, the auspiciousness of the occasion was dampened slightly by the fact the content in question was a pirated copy of a smut film from the "Intimate Lesbians" series.…

Thu 2014-04-24.07:03 | [The Register]

06:53

[Slashdot]

"Going Up" At 45 Mph: Hitachi To Deliver World's Fastest Elevator

Zothecula (1870348) writes "Hitachi has announced that it's installing the world's fastest ultra-high-speed elevators in the Guangzhou CTF Finance Centre skyscraper in Guangzhou, China. Making up two out of a total of 95 elevators in the building, Hitachi says the new lifts use a range of technologies to produce record-breaking speeds of 1,200 m/min while still meeting the necessary standards of safety and comfort."

Read more of this story at Slashdot.
Thu 2014-04-24.06:36 | [Slashdot]
[nu.nl - Algemeen]

'Luigi F. leverde moordwapen Helmin Wiels'

Luigi Lorenzo F., de overleden moordverdachte die vorig jaar in Zoetermeer werd aangehouden, zou het moordwapen hebben geleverd waarmee de Curaçaose politicus Helmin Wiels is doodgeschoten.

Thu 2014-04-24.06:33 | [nu.nl - Algemeen]

06:33

[The Register]

Researchers slurp unencrypted Viber messaging data with ease

Images, videos, location and other data easily exposed, they claim

Popular Whatsapp-like messaging service Viber is exposing users to man-in-the-middle and other attacks because it isn’t encrypting various data at rest and in transit, security researchers have warned.…

Thu 2014-04-24.06:29 | [The Register]

06:13

[The Register]

Oz Ombudsman calls for wiretap oversight

Sniffs at poison chalice

With both political parties and most law enforcement agencies devoted to implementing more data retention in Australia's Internet, the Commonwealth Ombudsman has suggested it could have a role in overseeing such a regime.…

Thu 2014-04-24.06:03 | [The Register]

05:13

[The Register]

Boffins claim machines now beat humans at face-matching

On the Internet, GaussianFace knows you're a dog

A pair of Hong Kong researchers is claiming a first, developing software that can identify people from photographs better than humans can.…

Thu 2014-04-24.05:02 | [The Register]

04:53

[nu.nl - Algemeen]

VN-chef Ban Ki-moon eist actie tegen Syrië

VN-chef Ban Ki-moon heeft woensdag geëist dat de Veiligheidsraad actie onderneemt tegen de schendingen van het internationaal recht in Syrië.

Thu 2014-04-24.09:23 | [nu.nl - Algemeen]

04:33

[More Words, Deeper Hole]

Enter Mutants and masterminds 3rd Edition

Setting: Steel City, a city much like Detroit on one of the Great Lakes, in the Concord setting (an old homegrown campaign from the 1980s). The city hasn't had a sanctioned team of supers in a generation but happily a mass Origin is going to give the city a chance to address that lack.

Rather unfortunately from the point of view of the government, the Origin happened at an Occupy Steel City rally, so the mix of characters is going to be broader than the government might prefer.

Also posted at Dreamwidth, where there are comment count unavailable comment(s); comment here or there.

Thu 2014-04-24.03:44 | [More Words, Deeper Hole]
[More Words, Deeper Hole]

Exit 13th Age

Schedule conflicts mean yet more long gaps between sessions so our 13th Age campaign is shutting down.

Also posted at Dreamwidth, where there are comment count unavailable comment(s); comment here or there.

Thu 2014-04-24.03:38 | [More Words, Deeper Hole]

04:13

[Slashdot]

Band Releases Album As Linux Kernel Module

netbuzz (955038) writes "A band called netcat is generating buzz in software circles by releasing its debut album as a Linux kernel module (among other more typical formats.) 'Are you ever listening to an album, and thinking "man, this sounds good, but I wish it crossed from user-space to kernel-space more often!" We got you covered,' the band says on its Facebook page. 'Our album is now fully playable as a loadable Linux kernel module.'"

Read more of this story at Slashdot.
Thu 2014-04-24.04:08 | [Slashdot]
[The Register]

Cisco: you're all malware hosts

Security report also notes skills shortage

Everybody – at least every multinational that Cisco checked out for its 2014 Annual Security Report – is hosting malware of some kind, and there aren't enough security professionals to go around.…

Thu 2014-04-24.04:02 | [The Register]

03:13

[Slashdot]

WhatsApp Is Well On Its Way To A Billion Users

redletterdave (2493036) writes "In just two months since Facebook dropped $19 billion to buy WhatsApp, the five-year-old mobile messaging app on Tuesday announced its its active user base has grown to more than half a billion people. This is not the first time that an app has seen a major pop in users after it was acquired by Facebook: When Facebook bought Instagram in April 2012, the service boasted some 30 million users. In one month after the deal, Instagram gained 20 million new users. By July, Instagram grew to 80 million active users. WhatsApp seems to be having a similar growth spurt, gaining roughly 25 million users each month since the Facebook deal was announced."

Read more of this story at Slashdot.
Thu 2014-04-24.02:52 | [Slashdot]
[The Register]

Cross-border kids used as Easter iPhone MULES in China

HK schoolkids loaded up with handsets, sent back to Shenzhen

Cross-border school kids as young as 10-years-old are being used as mules to smuggle iPhones and other electronic gadgetry from Hong Kong into China where they can be sold at a premium.…

Thu 2014-04-24.03:03 | [The Register]
[The Register]

Whoops! 'Immune' Apple posts Heartbleed fixes for AirPort, Time Capsule

Don't worry, everything else is still safe ... we think

Apple has posted a security update to address instances of the Heartbleed security vulnerability in its AirPort router line, despite having earlier said that its products were immune to the flaw.…

Thu 2014-04-24.02:56 | [The Register]
[The Register]

Space station astronauts pop outside to replace crippled computer

Speedy space walk by snorkel-equipped spacemen followed by trash day

Two astronauts aboard the International Space Station have taken a wander over the outside of the station to replace a critical backup computer that conked out.…

Thu 2014-04-24.01:01 | [The Register]

02:53

[The Register]

Apple to make stock 'more accessible' with rare seven-way split

The price of a single share will drop by almost 86%

Less than one month after Google executed its first-ever stock split, Apple surprised Wall Street on Wednesday by announcing the most aggressive stock split in its history.…

Thu 2014-04-24.02:32 | [The Register]

02:33

[LWN.net]

[$] LWN.net Weekly Edition for April 24, 2014

The LWN.net Weekly Edition for April 24, 2014 is available.

Thu 2014-04-24.02:11 | [LWN.net]

02:13

[Slashdot]

NYPD's Twitter Campaign Backfires

An anonymous reader writes "A NYPD community outreach campaign designed to show images of citizens with cops turned ugly quickly when a deluge of images depicting police brutality came in. From the article: 'The responses soon turned ugly when Occupy Wall Street tweeted a photograph of cops battling protesters with the caption "changing hearts and minds one baton at a time." Other photos included an elderly man bloodied after being arrested for jaywalking.' Police Commissioner Bill Bratton says, 'I kind of welcome the attention,' of the #myNYPD project."

Read more of this story at Slashdot.
Thu 2014-04-24.02:03 | [Slashdot]
[The Register]

Amazon loads Docker app containerization into its cloud

Virtualization's likely successor gets another boost

Although admins have been free to run Linux containerization technology Docker on top of Amazon Linux running on its rentable EC2 servers for some time, the company on Thursday announced that Docker had been integrated with Elastic Beanstalk.…

Thu 2014-04-24.01:56 | [The Register]

01:33

[Fast Company]

Amid Shakeup At Zynga, Founder Mark Pincus Steps Down As Chief Product Officer

Pincus, the company's largest shareholder, will serve as nonexecutive chairman of Zynga's board.

Zynga founder Mark Pincus announced Wednesday he is stepping down as chief product officer from the social gaming company. He will no longer have an operational role at the company, and will serve as non-executive chairman of Zynga's board.

Read Full Story
Thu 2014-04-24.00:43 | [Fast Company]
[Fast Company]

Mobile Now Makes Up 59% Of Facebook's Advertising Revenue

The social network reported $2.27 billion in revenue, an 82% rise from the same period last year.

Facebook's investments in mobile are paying off. The world's largest social network reported $885 million in profit in the quarter ending March 31--a 183% increase from the same period last year. With $2.5 billion of revenue, the company's top line jumped 72% year-over-year.

Read Full Story
Thu 2014-04-24.00:15 | [Fast Company]
[Fast Company]

Solar Power Is Now As Cheap As Grid Electricity In These European Countries

Germany, Italy, and Spain could zoom forward on solar, now that it saves people money compared to buying electricity from a power company.

Choosing solar power no longer has to be a sacrifice for the sake of the environment. In Germany, Italy, and Spain, installing your own solar panels can now actually save money.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.16:17 | [Fast Company]
[Fast Company]

Listen To Voices From The Future Describe What Climate Change Will Feel Like

Apocalypse now? A heartwrenching online game called FutureCoast invites anyone to leave messages about the strange and sometimes terrifying scenarios they imagine in a future of rising seas and warming temperatures.

"Hi Grandma, Mom says you're gonna take me to see the lobster."

Read Full Story


Wed 2014-04-23.16:15 | [Fast Company]
[Fast Company]

Bolivia's Shiny, Horrifying Urban Aerial Cable Car System Is The Biggest In The World

The dream of flying above congested traffic come true. The system will climb 1,640 feet into the air, span a length of seven miles, and move 18,000 passengers each hour.

Bolivia is building the longest and highest system of urban cable cars in the world, shuttling travelers between La Paz, the administrative capital of Bolivia, and El Alto, the highest metropolis in the world. The statistics on the Mi Teleferico system are dizzying for anyone with a fear of heights: It climbs 1,640 feet into the air, spans a length of seven miles, has 11 stations, and can move 18,000 passengers each hour.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.15:54 | [Fast Company]
[Fast Company]

The Surprising Role Of Social Deviance In Viral News

A new study I completed at the Columbia University J-school says there is a strong relationship between the "social deviance" of the event or topic in a headline and the number of retweets it gets on Twitter.

Social media platforms like Twitter and Facebook drive about 26% of all traffic to online news stories according to the analytics provider Chartbeat--even more if you're Upworthy or BuzzFeed, to the point that social referral traffic overshadows everything else.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.15:10 | [Fast Company]
[Fast Company]

The Relentlessly Experimental Buildings Of Mies Van Der Rohe

An extensive new monograph explores 60 years of the modernist icon's pioneering, and often radical, work.

Half a century after his death, Ludwig Mies van der Rohe remains one of the most influential architects of the modern era. He radically changed the way we think about skyscrapers, pioneering the glass-encased tower style that has become ubiquitous in cities. Now, the self-educated, German-born architect, whose motto was "less is more," is the subject of an extensive new monograph from Phaidon that spans 60 years of his career.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.15:00 | [Fast Company]
[Fast Company]

A Map Of Distinguished Places To Get Drunk In NYC

The best gussied-up, trendy, and artisanal drinks in town.

There are easily thousands of bars in New York City. And while there are the maps of historic watering holes, and lists of the city's best new bars, there has yet to exist a savvy map of the new drinking staples in town. Luckily, Pop Chart Lab's latest print, The Distinguished Drinkeries of New York City, is a handy compendium of New York's most refined places to go when you want to get a buzz on.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.14:30 | [Fast Company]
[Fast Company]

Upworthy's Headlines Are Insufferable. Here's Why You Click Anyway

"Curiosity-gap headlines" hook us in. Here's what psychologists say about our need to fill in the blanks.

The news site Upworthy has earned a reputation for engineering "curiosity gap" headlines--story titles that coerce a click through just the right balance of information and intrigue.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.14:00 | [Fast Company]
[Fast Company]

5 Bold Predictions For The Future Of Higher Education

What, where, and how will we learn?

The future of higher education is a constantly moving target.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.13:59 | [Fast Company]
[Fast Company]

Was Your Design Stolen? Follow These 6 Steps

Has someone copied your design? Here's what you do next.

It really does happen. Sometimes, your piece of art or design is copied by someone else. Maybe it ends up in a gallery window. Maybe it ends up in the windows of retailers across the world.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.13:30 | [Fast Company]
[Slashdot]

F.C.C., In Net Neutrality Turnaround, Plans To Allow Fast Lane

Dega704 (1454673) writes in with news of the latest FCC plan which seems to put another dagger in the heart of net neutrality. "The Federal Communications Commission will propose new rules that allow Internet service providers to offer a faster lane through which to send video and other content to consumers, as long as a content company is willing to pay for it, according to people briefed on the proposals. The proposed rules are a complete turnaround for the F.C.C. on the subject of so-called net neutrality, the principle that Internet users should have equal ability to see any content they choose, and that no content providers should be discriminated against in providing their offerings to consumers."

Read more of this story at Slashdot.
Thu 2014-04-24.01:17 | [Slashdot]

01:13

[Slashdot]

Mobile Game Attempts To Diagnose Alzheimer's

the_newsbeagle writes "Currently, the best way to check if a person has a high likelihood of developing Alzheimer's is to perform a PET scan to measure the amount of amyloid plaque in his or her brain. That's an expensive procedure. But a startup called Akili Interactive says it has developed a mobile game that can identify likely Alzheimer's patients just by their gameplay and game results. The game is based on a neuroscience study which showed that multitasking is one of the first brain functions to take a hit in Alzheimer's patients. Therefore the game requires players to perform two tasks at the same time."

Read more of this story at Slashdot.
Thu 2014-04-24.00:50 | [Slashdot]
[The Register]

Zuck talks up mobile shift as Facebook money mill rolls on

Social network will get new CFO as Ebersman departs

Facebook once again topped analyst forecasts with the delivery of a $2.5bn revenue quarter on the strength of a 72 per cent jump in revenues.…

Thu 2014-04-24.01:08 | [The Register]

00:53

[Slashdot]

OpenSSL: the New Face of Technology Monoculture

chicksdaddy writes: "In a now-famous 2003 essay, 'Cyberinsecurity: The Cost of Monopoly,' Dr. Dan Geer argued, persuasively, that Microsoft's operating system monopoly constituted a grave risk to the security of the United States and international security, as well. It was in the interest of the U.S. government and others to break Redmond's monopoly, or at least to lessen Microsoft's ability to 'lock in' customers and limit choice. The essay cost Geer his job at the security consulting firm AtStake, which then counted Microsoft as a major customer. These days Geer is the Chief Security Officer at In-Q-Tel, the CIA's venture capital arm. But he's no less vigilant of the dangers of software monocultures. In a post at the Lawfare blog, Geer is again warning about the dangers that come from an over-reliance on common platforms and code. His concern this time isn't proprietary software managed by Redmond, however, it's common, oft-reused hardware and software packages like the OpenSSL software at the heart (pun intended) of Heartbleed. 'The critical infrastructure's monoculture question was once centered on Microsoft Windows,' he writes. 'No more. The critical infrastructure's monoculture problem, and hence its exposure to common mode risk, is now small devices and the chips which run them.'"

Read more of this story at Slashdot.
Thu 2014-04-24.00:30 | [Slashdot]
[nu.nl - Algemeen]

'Gevonden spullen niet van vermiste Boeing'

De spullen die woensdag zijn aangespoeld op de kust van West-Australië zijn niet afkomstig van de vermiste Boeing 777 van Malaysia Airlines.

Thu 2014-04-24.05:19 | [nu.nl - Algemeen]

00:33

[The Register]

Startup OnePlus reveals 'flagship killer' mobe with CyanogenMod on board

But it's invites-only for now, and you might also need a hammer

After months of teasing, Chinese smartphone startup OnePlus has formally launched the OnePlus One, a budget Android handset with specs so enticing that some industry watchers had suspected it of being vaporware.…

Thu 2014-04-24.00:27 | [The Register]

00:13

[nu.nl - Algemeen]

VN willen onderzoek naar Syrische gifgasaanval

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is zeer ongerust over berichten dat in Syrische steden en dorpen chloorgas is ingezet, waarbij mensen zouden zijn omgekomen.

Thu 2014-04-24.00:13 | [nu.nl - Algemeen]

Wed 2014-04-23

23:53

[Slashdot]

Implant Injects DNA Into Ear, Improves Hearing

sciencehabit writes "Many people with profound hearing loss have been helped by devices called cochlear implants, but their hearing is still far from perfect. They often have trouble distinguishing different musical pitches, for example, or hearing a conversation in a noisy room. Now, researchers have found a clever way of using cochlear implants to deliver new genes into the ear — a therapy that, in guinea pigs, dramatically improves hearing (abstract)."

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.23:47 | [Slashdot]
[Slashdot]

The Witcher 3 and Projekt Red's DRM-Free Stand

An anonymous reader writes "This article goes into the making of upcoming fantasy title The Witcher 3. The studio, CD Projekt Red, reveals that, unusually, it'll be releasing the game as a DRM-free download. 'We believe that DRM does more harm to legit gamers than good for the gaming industry, that's why the game will also be completely DRM-free,' says the game's level designer, Miles Tost. The game will build on the strengths of The Witcher 2 while attempting to broaden its scope. 'We want to combine the strong pull of closed-world RPGs story-wise, with a world where you can go anywhere and do anything you want.'"

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.23:26 | [Slashdot]
[nu.nl - Algemeen]

De Roy van Zuydewijn wil zaak tegen Beatrix beginnen

Edwin de Roy van Zuydewijn, de ex-partner van prinses Margarita, wil prinses Beatrix voor de rechter slepen.

Wed 2014-04-23.23:28 | [nu.nl - Algemeen]
[nu.nl - Algemeen]

'Nederland doet niet mee aan liquidaties met drone'

Nederland werkt niet mee aan illegale liquidaties met drones.

Thu 2014-04-24.00:00 | [nu.nl - Algemeen]
[nu.nl - Internet]

Apple-ceo belooft meer producten in nieuwe categorieën

Apple-ceo Tim Cook belooft meer producten en diensten in nieuwe categorieën uit te brengen.

Thu 2014-04-24.00:20 | [nu.nl - Internet]
[nu.nl - Internet]

Apple verkoopt minder iPads

De verkoop van iPads daalt. Het is de eerste keer dat de tablet van Apple minder vaak over de toonbank gaat dan een jaar eerder.

Thu 2014-04-24.07:41 | [nu.nl - Internet]

23:33

[Slashdot]

Michigan FIRST Robot Championship Bout for 2014 (Video)

For Inspiration and Recognition of Science and Technology, AKA FIRST, holds annual robot challenges, in which student teams build robots, then operate them to the cheers of an adoring crowd. Slashdot watched the Dexter Dreadbots build their 2014 contender. (The Dreadbots are Slashdot's home team.) And we've watched other FIRST competitions before, but this is the 2014 Michigan state championships. The next step after the state finals is an appearance at the National Championship Competition, which starts today, April 23, in St. Louis, although the first day is speeches and such, not actual competition. Keep an eye on usfirst.org to see who wins. And before that, you can watch the matches themselves, streamed live courtesy of NASA. (Alternate video link.)

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.23:04 | [Slashdot]
[The Register]

Apple's strong iPhone sales crush Wall Street moneymen's tepid expectations

Plans seven-for-one stock split, $130bn capital return

Despite not introducing any significant new products during the second quarter of its fiscal 2014 ended in March, Apple has announced unexpectedly healthy revenues and profits for the quarter, with the all-important earnings per share numbers crushing analysts' expectations.…

Wed 2014-04-23.23:17 | [The Register]

23:13

[LWN.net]

Shuttleworth: U talking to me?

Ubuntu's Trusty Tahr has been released and that means it's time for a new development branch. Mark Shuttleworth has announced the name of the next Ubuntu release. "So bring your upstanding best to the table – or the forum – or the mailing list – and let’s make something amazing. Something unified and upright, something about which we can be universally proud. And since we’re getting that once-every-two-years chance to make fresh starts and dream unconstrained dreams about what the future should look like, we may as well go all out and give it a dreamlike name. Let’s get going on the utopic unicorn."

Wed 2014-04-23.22:00 | [LWN.net]

22:53

[nu.nl - Internet]

Facebook heeft dagelijks 800 miljoen gebruikers

Dagelijks loggen er ruim 800 miljoen mensen in op Facebook via een mobiel apparaat dan wel via een pc.

Thu 2014-04-24.07:00 | [nu.nl - Internet]
[The Register]

ARM brushes off dip in mobile revenues with sunny forecast for coming year

Chip designer sees market picking back up after Q4 drop

Chip design firm ARM has seen a dip in mobile sales that led to falling financial returns in the last financial quarter, a shift the company hopes will be temporary.…

Wed 2014-04-23.22:47 | [The Register]

22:33

[Slashdot]

The Hackers Who Recovered NASA's Lost Lunar Photos

An anonymous reader sends this story from Wired: "The Lunar Orbiter Image Recovery Project has since 2007 brought some 2,000 pictures back from 1,500 analog data tapes. They contain the first high-resolution photographs ever taken from behind the lunar horizon, including the first photo of an earthrise. Thanks to the technical savvy and DIY engineering of the team at LOIRP, it's being seen at a higher resolution than was ever previously possible. ... The photos were stored with remarkably high fidelity on the tapes, but at the time had to be copied from projection screens onto paper, sometimes at sizes so large that warehouses and even old churches were rented out to hang them up. The results were pretty grainy, but clear enough to identify landing sites and potential hazards. After the low-fi printing, the tapes were shoved into boxes and forgotten. ... The drives had to be rebuilt and in some cases completely re-engineered using instruction manuals or the advice of people who used to service them. The data they recovered then had to be demodulated and digitized, which added more layers of technical difficulties."

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.22:22 | [Slashdot]

22:13

[Fast Company]

Travel Back In Time With Historic Google Street View Images

A new feature effectively doubles the amount of Google Street View imagery, bringing its coverage to about 12 million miles.

It's not a Google X project, but the Mountain View, Calif. search giant has built a time machine of sorts using historic Street View imagery. A feature rolling out Wednesday will show images from past Street View collections dating back to 2007.

Read Full Story
Wed 2014-04-23.19:43 | [Fast Company]
[Fast Company]

Interactive Birthday Card Celebrates 25 Years Of Nintendo Game Boy

This interactive birthday card will conjure fond memories of Nintendo's unbeatable handheld gaming console, even if your mom never let you have one. THANKS A LOT, MOM.

The original Nintendo Game Boy is turning 25 this week. To celebrate the Silver Jubilee of the plucky handheld console that changed the gaming world, web developer Petr Tichy has put together a fun interactive birthday card that shows the original Game Boy doing what it does best: play Tetris.

Read Full Story
Wed 2014-04-23.17:30 | [Fast Company]
[Fast Company]

The Stars Of Viral Cat Videos, Animated

You will recognize these cats. You might not know their names, or even when you first saw them, but you know them.

U.K. illustrator Richard Swarbrick is known for his vivid YouTube animations, which are rendered in a style that is best described as swirling chalk drawings. Swarbrick has used his ample talents to bring distinctly British subjects such as Doctor Who and Liverpool football matches to life.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.17:00 | [Fast Company]
[Fast Company]

How Duolingo Uses A/B Testing To Understand The Way You Learn

For online language-learning service Duolingo, a popular method of testing "friction" in an app interface also happens to sniff out what makes us learn.

Luis von Ahn is a busy guy. The founder of the highly successful CAPTCHA and reCAPTCHA technologies, von Ahn now runs language-learning startup Duolingo. His company recently received $20 million in funding for their gamified website and app, which let users learn Spanish, German, English, and other languages for free. Part of Duolingo's success is their unorthodox approach to online learning: Much like online games and e-commerce sites, Duolingo uses A/B testing to hone their curriculum.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.15:12 | [Fast Company]
[Fast Company]

Here's A Wind Farm You'll Want To Live Inside

Wind power panels designed by Murtada Alkaabi can be incorporated into buildings, making them convenient for cities.

The typical wind turbine keeps getting bigger. One recent design is more than 700 feet tall and can power over 7,500 homes. The bigger the towers are, the less likely some people want them nearby (like in Cape Cod, where residents have been fighting offshore wind power for years because it affects the view). But what if wind power could be incorporated directly into buildings, in a way that actually made the buildings look better?

Read Full Story


Wed 2014-04-23.15:10 | [Fast Company]
[Webwereld Feed]

Netflix in gevecht met afknijpende provider

Deal streamingdienst met Comcast zit Netflix toch niet lekker.

Wed 2014-04-23.20:01 | [Webwereld Feed]
[http://tweakers.net/]

Nederland gaat komende vijftien jaar geen gewapende drones inzetten

Het Nederlandse leger heeft geen plannen voor het bewapenen van drones. Het kabinet heeft wel drones besteld, maar die zullen niet worden bewapend. Dat benadrukte de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, woensdagavond in de Tweede Kamer.

Wed 2014-04-23.21:23 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Sony brengt 4k-mediaspeler in augustus in Nederland uit

Sony heeft een mediaspeler onthuld die overweg kan met videocontent in 4k-resolutie die is geëncodeerd met hevc/h265. Volgens de fabrikant is de mediaspeler bedoeld om deze aan een 4k-televisie van Sony te koppelen. Het apparaat komt in augustus uit.

Wed 2014-04-23.20:29 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Vodafone heeft storing met bellen en gebeld worden - update

Klanten van Vodafone kunnen mogelijk niet bellen of gebeld worden, zo meldt de provider. De storing doet zich voor op het 2g- en 3g-netwerk van Vodafone. Hoe lang de storing zal duren, is onduidelijk.

Wed 2014-04-23.15:23 | [http://tweakers.net/]
[More Words, Deeper Hole]

Half the battle, or Why James Began Hearing Sad Cat Meows

Ibid has worked out how to get up to the top shelf of the book case in my bedroom and from there to the top of the door, just as Fig did months ago.

What he can't do is get back down....

Also posted at Dreamwidth, where there are comment count unavailable comment(s); comment here or there.

Wed 2014-04-23.20:36 | [More Words, Deeper Hole]
[Schneier on Security]

Conversnitch

Surveillance is getting cheaper and easier:

Two artists have revealed Conversnitch, a device they built for less than $100 that resembles a lightbulb or lamp and surreptitiously listens in on nearby conversations and posts snippets of transcribed audio to Twitter. Kyle McDonald and Brian House say they hope to raise questions about the nature of public and private spaces in an era when anything can be broadcast by ubiquitous, Internet-connected listening devices.

This is meant as an art project to raise awareness, but the technology is getting cheaper all the time.

The surveillance gadget they unveiled Wednesday is constructed from little more than a Raspberry Pi miniature computer, a microphone, an LED and a plastic flower pot. It screws into and draws power from any standard bulb socket. Then it uploads captured audio via the nearest open Wi-Fi network to Amazon's Mechanical Turk crowdsourcing platform, which McDonald and House pay small fees to transcribe the audio and post lines of conversation to Conversnitch's Twitter account.

Consumer spy devices are now affordable by the masses. For $54, you can buy a camera hidden in a smoke detector. For $80, you can buy one hidden in an alarm clock. There are many more options.

Wed 2014-04-23.21:33 | [Schneier on Security]

21:53

[Slashdot]

Skilled Manual Labor Critical To US STEM Dominance

Doofus writes: "The Wall Street Journal has an eye-catching headline: Welders Make $150,000? Bring Back Shop Class. Quoting: 'According to the 2011 Skills Gap Survey by the Manufacturing Institute, about 600,000 manufacturing jobs are unfilled nationally because employers can't find qualified workers. To help produce a new generation of welders, pipe-fitters, electricians, carpenters, machinists and other skilled tradesmen, high schools should introduce students to the pleasure and pride they can take in making and building things in shop class. American employers are so yearning to motivate young people to work in manufacturing and the skilled trades that many are willing to pay to train and recruit future laborers. CEO Karen Wright of Ariel Corp. in Mount Vernon, Ohio, recently announced that the manufacturer of gas compressors is donating $1 million to the Knox County Career Center to update the center's computer-integrated manufacturing equipment, so students can train on the same machines used in Ariel's operations.' How many of us liked shop? How many young people should be training for skilled manufacturing and service jobs rather than getting history or political science degrees?"

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.21:39 | [Slashdot]
[The Register]

IBM rides nightmarish hardware landscape on OpenPOWER Consortium raft

Google mulls 'third-generation of warehouse-scale computing' on Big Blue's open chips

IBM is going to ride out the storm rippling through the hardware industry by donating one of its crown jewels to a consortium of partner companies with the hope it can make a bit of cash off the ensuing sales.…

Wed 2014-04-23.20:07 | [The Register]

21:33

[Slashdot]

OnePlus One Revealed: a CyanogenMod Smartphone

An anonymous reader writes "Spec-wise, OnePlus One will go toe-to-toe with the latest flagship phones like the Galaxy S5, HTC One (M8), and Sony Xperia Z2. In some areas, it even surpasses them, and at a price point of $300. The One has the same 2.5 GHz Snapdragon 801 MSM8974AC SoC as the Samsung Galaxy S5, build quality similar to the HTC One (M8), and the large 3000+ mAh battery and Sony camera of the Xperia Z2. It also runs CyanogenMod 11S, which is based on Android 4.4."

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.20:57 | [Slashdot]

20:53

[LWN.net]

Band Releases Album as a Kernel Module

A band called netcat has released their latest album as a Linux kernel module. The album "Cycles Per Instruction" is available from the band's web site, and on github.

Wed 2014-04-23.20:01 | [LWN.net]
[LWN.net]

Stable kernel 3.13.11

Greg Kroah-Hartman has released stable kernel 3.13.11 with some important fixes. This is the last 3.13.y release. Please move to 3.14.y now.

Update: the Ubuntu kernel team has announced that it will be providing ongoing support for 3.13 until April 2016.

Wed 2014-04-23.18:32 | [LWN.net]
[The Register]

Google adds a sense of history to Street View with archive footage

Visual 'Wayback Machine' covers 2007 to the present

Google is adding historical images to its Street View image library so that users can step backwards and forwards through time and track development from when the Chocolate Factory cameras cars last rolled by.…

Wed 2014-04-23.20:48 | [The Register]

20:33

[Slashdot]

How Much Data Plan Bandwidth Is Wasted By DRM?

Bennett Haselton writes: "If you watch a movie or TV show (legally) on your mobile device while away from your home network, it's usually by streaming it on a data plan. This consumes an enormous amount of a scarce resource (data bundled with your cell phone provider's data plan), most of it unnecessarily, since many of those users could have downloaded the movie in advance on their home broadband connection — if it weren't for pointless DRM restrictions." Read on for the rest of Bennett's thoughts.

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.20:12 | [Slashdot]
[nu.nl - Algemeen]

VN-gezant Koenders wil meer troepen in Mali

VN-gezant voor Mali Bert Koenders wil meer troepen in het noorden van het Afrikaanse land om het geweld daar het hoofd te bieden.

Wed 2014-04-23.20:23 | [nu.nl - Algemeen]

20:13

[nu.nl - Algemeen]

Ajax nog drie jaar zonder supporters naar Feyenoord

Ajax moet nog drie jaar zonder supporters naar wedstrijden tegen Feyenoord in De Kuip.

Wed 2014-04-23.21:39 | [nu.nl - Algemeen]
[nu.nl - Algemeen]

'Geheim overleg tussen harde kern Ajax en clubs'

Een delegatie van de harde kern van Ajax heeft in het geheim overleg gehad met de clubleiding van Heracles Almelo en Ajax. Daarin deden de fans toezeggingen over hun gedrag tijdens de wedstrijd van zondag in Almelo.

Wed 2014-04-23.19:08 | [nu.nl - Algemeen]

19:53

[Slashdot]

Aereo To SCOTUS: Shut Us Down and You Shut Down Cloud Storage

jfruh (300774) writes "Aereo is currently fighting for its life before the Supreme Court, and has issued a warning: if you take us down, you could take the entire cloud storage industry down with us. The company argues that they only provide customers with access to shows picked up by an individual antenna that they've rented. If the constitutes a 'public performance,' then so does the act of downloading a copyrighted document stored in a cloud storage service — even if the customer has purchased the right to use that document." v3rgEz sent in a link to the transcript of the first day of arguments.

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.19:30 | [Slashdot]
[The Register]

Microsoft Azure adds global HUSH-HUSH connection routes with Equinix

New 'ExpressRoute' connections in 16 Equinix bit barns across world

Microsoft and Equinix have interlaced their fleet of data centers to let customers go directly to the Azure cloud from inside 16 co-location data centers around the world.…

Wed 2014-04-23.19:33 | [The Register]

19:33

[LWN.net]

[$] The next generation of Python programmers

[Jessica McKellar] In a keynote on day two of PyCon 2014 (April 12), Jessica McKellar made an impassioned plea for the Python community to focus on the "next generation" of Python programmers. She outlined the programming-education problem that exists in US high schools (and likely elsewhere in the world as well), but she also highlighted some concrete steps the community could take to help fix it. Subscribers can click below for the full keynote coverage.

Wed 2014-04-23.18:17 | [LWN.net]
[LWN.net]

Security advisories for Wednesday

CentOS has updated qemu-kvm (C6: multiple vulnerabilities).

Debian has updated openjpeg (fixes a regression in the previous update).

Fedora has updated httpd (F19: multiple vulnerabilities), jbigkit (F19: code execution), and python-django-horizon (F20: cross-site scripting).

Oracle has updated qemu-kvm (OL6: multiple vulnerabilities).

Red Hat has updated kernel (RHEL6.3 EUS: denial of service), openshift-origin-broker (RH OpenShift 1.2.7; RH OpenShift 2.0.5: authentication bypass), and qemu-kvm (RHEL6: multiple vulnerabilities).

Scientific Linux has updated qemu-kvm (SL6: multiple vulnerabilities).

Ubuntu has updated mysql-5.5 (14.04 LTS, 13.10, 12.10, 12.04 LTS: multiple vulnerabilities), rsync (14.04 LTS: denial of service), and python-django (all: fixes a regression in the previous update).

Wed 2014-04-23.18:14 | [LWN.net]

19:13

[Fast Company]

Study: Where Books Are Out Of Reach, Mobile Phones Are Improving Literacy

More people are using their "rudimentary small-screen devices" to read books, according to a new UNESCO study.

Q: How do you promote literacy in parts of the world where books are rare and expensive? A: Give 'em cellphones.

Read Full Story
Wed 2014-04-23.18:26 | [Fast Company]
[Fast Company]

Aereo's Tough First Day At The Supreme Court

"It's not logical to me," said Justice Sonia Sotomayor, "that you can make these millions of copies and essentially sell them to the public."

If Aereo CEO Chet Kanojia wants anything, it's to disrupt the status quo--in this case, the vice-like grip television networks like ABC, CBS, and Fox currently exhibit over what he sees as an antiquated model for content distribution. As he told Fast Company's David Zax in 2012, "Our goal is to minimize foolishness."

Read Full Story
Wed 2014-04-23.17:14 | [Fast Company]
[Fast Company]

Codecademy Redesigns Website To Focus On Project-Based Learning

"In general, the redesign of the entire site is a little friendly and makes it easier for people to find the courses that matter to them."

When aspiring developers decide to learn how to program, their first stop is often checking out online resources like Codecademy to learn the basics. Building on top of its success, which includes 24 million learners on its platform to date, the interactive coding school unveiled a redesigned website Wednesday that emphasizes project-based learning.

Read Full Story
Wed 2014-04-23.17:00 | [Fast Company]
[Fast Company]

In A Big Win For Cord Cutters, HBO Shows Now Available On Amazon

In a bid sure to lure binge watchers of quality programs like The Sopranos and The Wire, a new deal will bring HBO series to Amazon Prime streaming and Fire TV.

HBO has taken one step closer to cutting the cord. Starting in May, Amazon Prime Instant Video streaming service will offer some of HBO's coveted programming, according to Re/Code.

Read Full Story
Wed 2014-04-23.16:59 | [Fast Company]
[Fast Company]

AgLocal Goes From Meat Marketplace To Meat Subscription Service

The marketplace "was a model that wouldn't scale effectively," said founder and CEO Naithan Jones. So the company is shifting its focus.

Startup AgLocal announced Wednesday it will offer a meat subscription service for consumers that will start shipping May 21. The move is a shift from AgLocal's original business model, a marketplace that connected regional ranchers with restaurants.

Read Full Story
Wed 2014-04-23.16:30 | [Fast Company]
[Fast Company]

The North Face Testing Watson-Powered Virtual Personal Shoppers

Is a digital personal assistant better than an online search box? The North Face, IBM, and Fluid are betting that Watson can outperform Siri (and Amazon) at e-commerce.

Clothing brand The North Face is taking an unusual approach to boosting their e-commerce sales: They built a digital personal shopper fueled by IBM's Watson platform. The North Face's new app, currently designed as an internal proof-of-concept tool, lets hypothetical customers find particular articles of clothing by asking Watson questions about their shopping needs and travel plans. It's one of the first attempts to use Watson for retail purposes, part of a concerted effort by IBM to seed America's malls, hospitals, and corporate offices with Watson-licensed software.

Read Full Story
Wed 2014-04-23.16:00 | [Fast Company]
[Fast Company]

What It Takes To Haul A T. Rex Cross Country

Healthy marriages (along with temperature-controlled trailers and remote sensors) are one of the secret ingredients to the success of FedEx Custom Critical, FedEx's specialized freight service.

Tammy Brubaker may not look like your typical trucker. That's what they tell her, at least, when she and her husband John pull into truck stops while on the road for FedEx Custom Critical, FedEx's specialized freight operation. The gender gap is wide in trucking, where around 5% of the workforce is estimated to be female. But in 2008, when the downturn upended her husband's construction business, Tammy began researching what to do and proposed trucking for FedEx.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.12:06 | [Fast Company]
[Fast Company]

How eBay Regained Its Edge By Predicting The Future

When the auction and marketplace that once led the online shopping charge started to fall behind, eBay started looking for the next big thing: including recording what you look at, touch, and take into a dressing room.

Nearly two decades ago, eBay changed the way America shopped.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.11:58 | [Fast Company]
[Fast Company]

Heart Marketing: 4 Companies That Include Customers In Their Advertising

Advertising from the heart, these companies used emotion and real-world connections to engage their audiences on a personal level.

As media campaigns become increasingly 360 degree--with Facebook pages, hashtags, and digital reach becoming an integral part of so-called "traditional" advertising--brands are looking more to their fans to chime in and tell their stories.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.11:57 | [Fast Company]
[Fast Company]

With Google's Help, NYC's Floating River Pool Will Tell Us How Much Poop Is In The Water

New Yorkers could see a free-floating public pool pilot that filters water from the East River as early as 2016.

Of all the things the post-industrial East River has been known for (dead bodies, raw sewage, oil spills), a safe public swimming opportunity was never really one of them. That changed in 2010, when three designers and architects launched a project that, at first, seemed to defy common sense. Dong Ping Wong, Archie Coates, and Jeffrey Franklin wanted to make a plus-shaped, self-filtering, free-floating public pool in one of the most notorious urban waterways in the country.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.14:03 | [Fast Company]
[Fast Company]

Beyond Ageist Stereotypes: 5 Ways To Build A Work Relationship With Anyone

Don't believe the hype--no matter what age, your coworkers might not be as different from you as you might think. Here's how to move beyond the myths.

I'm sure you've heard this a million times by now: Baby Boomers struggle to adapt to new technology and Millenials resist loyalty and don't like to work in offices.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.11:23 | [Fast Company]
[Fast Company]

Meals Recreated From 9 Famous Books

RISD alum recreates and photographs fictional meals, from Caulfield's Swiss cheese sandwich to Alice's tea party.

When described right, food in literature can be as memorable and enchanting as the characters themselves. For Fictitious Dishes: An Album of Literature's Most Memorable Meals, designer and writer Dinah Fried recreated 50 famous novelistic feasts and beautifully photographed them.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.14:00 | [Fast Company]
[Fast Company]

The Case Against "Busy" And The Art Of Sitting Still

Disconnecting from technology and being comfortable with stillness and solitude can feel uncomfortable at first, but it makes for a healthier, more focused mind.

I spent the past month at an artist residency in Wyoming, living off a dirt road at the edge of a thousand-acre ranch with no cell phone service and a spotty internet connection. Coming from the relentless hustle of New York City, it was quite an adjustment, but it was also a dream.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.11:12 | [Fast Company]
[Fast Company]

How To Design Your Workspace To Encourage Positive Emotions At Work

We're told to be passionate about our work--so why leave emotions out of the workplace? Here's how to tend to your employees' emotional well-being.

We've been trained to think that emotions and work do not mix. They're something to manage, to control, and to check at the door.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.11:07 | [Fast Company]
[Fast Company]

5 Ways To Improvise Your Way To Success

There isn't a single path to take toward success. Here's how to make it up as you go.

Most of us would welcome a blueprint for success: a list of accomplishments to check off that would result in dream jobs and promotions.

Read Full Story


Wed 2014-04-23.11:02 | [Fast Company]
[Beware of the Train]

HiPEAC 2013 Berlin HLCGB

[Wherein we review an academic conference in the High/Low/Crush/Goal/Bane format used for reviewing juggling conventions on rec.juggling.]

High: My old Codeplay colleague Ally Donaldson's FAT-GPU workshop. He was talking about his GPUVerify system, which takes CUDA or OpenCL programs and either proves them free of data races and synchronisation-barrier conflicts, or finds a potential bug. It's based on an SMT solver; I think there's a lot of scope to apply constraint solvers to problems in compilation and embedded system design, and I'd like to learn more about them.

Also, getting to see the hotel's giant fishtank being cleaned, by scuba divers.

Low: My personal low point was telling a colleague about some of the problems my depression has been causing me, and having him laugh in my face - he'd been drinking, and thought I was exaggerating for comic effect. He immediately apologised when I told him that this wasn't the case, but still, not fun. The academic low point was the "current challenges in supercomputing" tutorial, which turned out to be a thinly-disguised sales pitch for the sponsor's FPGA cards. That tends not to happen at maths conferences...

Crush: am I allowed to have a crush on software? Because the benchmarking and visualisation infrastructure surrounding the Sniper x86 simulator looks so freaking cool. If I can throw away the mess of Makefiles, autoconf and R that serves the same role in our lab I will be very, very happy.

Goal: Go climbing on the Humboldthain Flakturm (fail - it turns out that Central Europe is quite cold in January, and nobody else fancied climbing on concrete at -7C). Get my various Coursera homeworks and bureaucratic form-filling done (fail - damn you, tasty German beer and hyperbolic discounting!). Meet up with maradydd, who was also in town (fail - comms and scheduling issues conspired against us. Next time, hopefully). See some interesting talks, and improve my general knowledge of the field (success!).

Bane: I was sharing a room with my Greek colleague Chris, who had a paper deadline on the Wednesday. This meant he was often up all night, and went to bed as I was getting up, so every trip into the room to get something was complicated by the presence of a sleeping person. He also kept turning the heating up until it was too hot for me to sleep. Dually, of course, he had to share his room with a crazy Brit who kept getting up as he was going to bed and opening the window to let freezing air in...

Thu 2013-01-24.22:59 | [Beware of the Train]
[Beware of the Train]

Falsehoods programmers believe about build systems

Inspired by Falsehoods Programmers Believe About Names, Falsehoods Programmers Believe About Time, and far, far too much time spent fighting autotools. Thanks to Aaron Crane, totherme and zeecat for their comments on earlier versions.

It is accepted by all decent people that Make sucks and needs to die, and that autotools needs to be shot, decapitated, staked through the heart and finally buried at a crossroads at midnight in a coffin full of millet. Hence, there are approximately a million and seven tools that aim to replace Make and/or autotools. Unfortunately, all of the Make-replacements I am aware of copy one or more of Make's mistakes, and many of them make new and exciting mistakes of their own.

I want to see an end to Make in my lifetime. As a service to the Make-replacement community, therefore, I present the following list of tempting but incorrect assumptions various build tools make about building software.

All of the following are wrong:

 • Build graphs are trees.
 • Build graphs are acyclic.
 • Every build step updates at most one file.
 • Every build step updates at least one file.
 • Compilers will always modify the timestamps on every file they are expected to output.
 • It's possible to tell the compiler which file to write its output to.
 • It's possible to tell the compiler which directory to write its output to.
 • It's possible to predict in advance which files the compiler will update.
 • It's possible to narrow down the set of possibly-updated files to a small hand-enumerated set.
 • It's possible to determine the dependencies of a target without building it.
 • Targets do not depend on the rules used to build them.
 • Targets depend on every rule in the whole build system.
 • Detecting changes via file hashes is always the right thing.
 • Detecting changes via file hashes is never the right thing.
 • Nobody will ever want to rebuild a subset of the available dirty targets.
 • People will only want to build software on Linux.
 • People will only want to build software on a Unix derivative.
 • Nobody will want to build software on Windows.
 • People will only want to build software on Windows.
  (Thanks to David MacIver for spotting this omission.)
 • Nobody will want to build on a system without strace or some equivalent.
 • stat is slow on modern filesystems.
 • Non-experts can reliably write portable shell script.
 • Your build tool is a great opportunity to invent a whole new language.
 • Said language does not need to be a full-featured programming language.
 • In particular, said language does not need a module system more sophisticated than #include.
 • Said language should be based on textual expansion.
 • Adding an Nth layer of textual expansion will fix the problems of the preceding N-1 layers.
 • Single-character magic variables are a good idea in a language that most programmers will rarely use.
 • System libraries and globally-installed tools never change.
 • Version numbers of system libraries and globally-installed tools only ever increase.
 • It's totally OK to spend over four hours calculating how much of a 25-minute build you should do.
 • All the code you will ever need to compile is written in precisely one language.
 • Everything lives in a single repository.
 • Files only ever get updated with timestamps by a single machine.
 • Version control systems will always update the timestamp on a file.
 • Version control systems will never update the timestamp on a file.
 • Version control systems will never change the time to one earlier than the previous timestamp.
 • Programmers don't want a system for writing build scripts; they want a system for writing systems that write build scripts.

[Exercise for the reader: which build tools make which assumptions, and which compilers violate them?]

Thu 2012-12-06.22:45 | [Beware of the Train]
[Beware of the Train]

New Year's Resolutions

I don't normally make New Year's resolutions, but what the hell.

1. Start tracking my weight and calorie intake again, and get my weight back down to a level where I'm comfortable. This morning it was 12st 1.9 - not terribly high in the scheme of things, but it's almost as high as it was when I first started dieting (though I think a bit more of it may be muscle now) and it's definitely high enough to negatively impact my sense of well-being.

What went wrong? Well, I'm gonna quote from Hyperbole and a Half: "trying to use willpower to overcome the apathetic sort of sadness that accompanies depression is like a person with no arms trying to punch themselves until their hands grow back. A fundamental component of the plan is missing and it isn't going to work." A scheme for weight loss that depends on willpower is similarly doomed if you're too depressed to stick to it. So this time I'm going to try to make changes to my eating habits that require less willpower. Any suggestions would be most welcome.

2. Start making (and testing!) regular backups of my data. I lost several years of mountain photographs last year when the external hard drive I was keeping them on died: I don't want that to happen again.

3. Get my Gmail account down to Inbox Zero and keep it there. It's currently at Inbox 1713, most of which is junk, but it's just *easier* to deal with an empty inbox, and not have to re-scan the same old things to look for the interesting new stuff.

I have a few more Ambitious Plans, but they don't really count as resolutions:

1. Do some more Stanford online courses. I'm currently signed up to Human-Computer Interaction, Design and Analysis of Algorithms, Software Engineering for Software as a Service, and Information Theory. Fortunately they don't all run concurrently!

[BTW, they're not all computing courses: wormwood_pearl is signed up to Designing Green Buildings, for instance.]

2. Enter (and complete!) the Meadows Half-Marathon in March. I started training for this back in December, but then I got ill and Christmas happened, so today was my first run for a while and it wasn't much fun. Never mind; I've got time to get back on course.

3. If that goes well, enter (and, ideally, complete...) the Lowe Alpine Mountain Marathon. As I understand things, it's basically two 20km-ish fell runs back-to-back, with a night camping in between. Oh, and you have to carry all your camping kit with you. In the high classes people do the whole thing at a run, but in the lower classes (which I'd be entering) there's apparently a bit more run/walk/run going on. Philipp and I did nearly 40km in one day on the South Glen Shiel ridge in November, and then went for another hike the next day, so I should be able to at least cover the distance. Providing I don't get too badly lost, of course :-)The only way to progress in anything. The trick, of course, is not biting off enough to cause you damage.

Tue 2012-01-03.01:58 | [Beware of the Train]
[Slashdot]

Google Opens Up Street View Archives From 2007 To Today

mpicpp (3454017) writes with news that Google is publishing all Street View imagery back to 2007. Quoting Ars: "The feature hasn't rolled out to many accounts yet, but it looks like a small, draggable window will be added to the Street View interface. Just move the time slider around and you'll be able to jump through past images. Granted, Street View has only been around for a few years, so the archives only go back to 2007. A few of the events Google suggests browsing through are the building of One World Trade Center and the destruction and rebuilding of Onagawa, Japan after the 2011 earthquake. Besides being really cool, the move will save Google from having to choose a canonical Street View image for every location. If the current image is blacked-out or wrong in some way, you can just click back to the previous one."

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.18:48 | [Slashdot]
[http://tweakers.net/]

PayPal: wachtwoorden verdwijnen binnen tien jaar

Binnen tien jaar zijn wachtwoorden niet meer de standaard voor authenticatie op internet. Dat voorspelt de hoofdontwikkelaar van PayPal in een interview met Tweakers. "Als we over tien jaar nog wachtwoorden gebruiken, is er iets goed misgegaan."

Wed 2014-04-23.18:37 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Watch Dogs: vooruitblik op fijne openwereldgame

Over een maand ligt Ubisofts Watch Dogs eindelijk in de winkels. Het spel werd even uitgesteld, en dat uitstel lijkt een positief effect te hebben, zo zag Tweakers onlangs.

Wed 2014-04-23.18:00 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Onderzoek: gebruik Samsung-apps blijft achter bij dat van Google-apps

De apps en het ecosysteem dat Samsung heeft ontwikkeld voor zijn Android-telefoons uit de Galaxy-serie worden volgens onderzoek nauwelijks gebruikt. Galaxy-bezitters zouden veel meer tijd besteden binnen de Google-apps.

Wed 2014-04-23.17:05 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Google maakt oude Street View-beelden toegankelijk in Time Machine-modus

Google heeft aan de Street View-modus in zijn Maps-dienst de mogelijkheid toegevoegd om oudere beelden op te vragen. De gearchiveerde Street View-afbeeldingen gaan in de zogenoemde Time Machine-modus terug tot 2007.

Wed 2014-04-23.16:25 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Free Record Shop maakt mogelijk toch doorstart

De Free Record Shop maakt mogelijk toch een doorstart. Dinsdag verklaarde de curator dat de winkels van de opnieuw failliete winkelketen gesloten zouden worden, maar de curator zou toch onderzoeken of er een doorstart kan worden gemaakt.

Wed 2014-04-23.16:20 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

Wireshark 1.10.7

Versie 1.10.7 van de opensource-protocol-analyzer en -packetsniffer Wireshark is uitgekomen. Met dit programma kunnen verschillende datapakketten en netwerkprotocollen op het netwerk worden geanalyseerd. Ook kan het programma eerder opgeslagen dataverkeer als invoer gebruiken. Wireshark is geschikt voor Windows, Linux en OS X, met aparte downloads voor 32bit- en 64bit-uitvoeringen van de besturingssystemen. In deze release zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Wed 2014-04-23.15:59 | [http://tweakers.net/]
[http://tweakers.net/]

AMD Catalyst Linux Display Driver 14.4 Release Candidate

AMD heeft nieuwe Linux-bètadrivers voor zijn Radeon-videokaarten uitgegeven. De download is 117MB groot en kan in zowel 32bit- als 64bit-omgevingen worden gebruikt. Versie 14.4 is geschikt voor de Radeon HD 5000 en hoger, en voor de geïntegreerde chipsets vanaf de 6200D. Verder worden versies 6.9 en hoger van Xserver, Linux-kernel 2.6 en hoger, en glibc-versies 2.2 en 2.3 ondersteund. De release notes maken melding van ondersteuning voor OpenGL 4.4 en de Radeon R9 295X, net als in de Windows-uitvoering. Verder zien we diverse bugfixes en ondersteuning voor Ubuntu 12.04.4.

Wed 2014-04-23.15:59 | [http://tweakers.net/]
[More Words, Deeper Hole]

The context is this is by the organization that currently enjoys a near-monopoly on beer salesUnder Ontario's Liquor Control Act, Brewers Retail is the only retailer permitted to sell beer for off-site consumption, except for stores on the site of a brewery, locations of the provincial government-owned Liquor Control Board of Ontario (LCBO), and LCBO-authorized agency stores in certain smaller communities.[...] The act and the company's articles of incorporation further stipulate that Brewers Retail cannot sell "hard liquor" (spirits), or consumer goods (like groceries).


Reaction has not been 100% favourable.

Also posted at Dreamwidth, where there are comment count unavailable comment(s); comment here or there.
Wed 2014-04-23.16:32 | [More Words, Deeper Hole]
[Schneier on Security]

Info on Russian Bulk Surveillance

Good information:

Russian law gives Russia’s security service, the FSB, the authority to use SORM (“System for Operative Investigative Activities”) to collect, analyze and store all data that transmitted or received on Russian networks, including calls, email, website visits and credit card transactions. SORM has been in use since 1990 and collects both metadata and content. SORM-1 collects mobile and landline telephone calls. SORM-2 collects internet traffic. SORM-3 collects from all media (including Wi-Fi and social networks) and stores data for three years. Russian law requires all internet service providers to install an FSB monitoring device (called “Punkt Upravlenia”) on their networks that allows the direct collection of traffic without the knowledge or cooperation of the service provider. The providers must pay for the device and the cost of installation.

Collection requires a court order, but these are secret and not shown to the service provider. According to the data published by Russia’s Supreme Court, almost 540,000 intercepts of phone and internet traffic were authorized in 2012. While the FSB is the principle agency responsible for communications surveillance, seven other Russian security agencies can have access to SORM data on demand. SORM is routinely used against political opponents and human rights activists to monitor them and to collect information to use against them in “dirty tricks” campaigns. Russian courts have upheld the FSB’s authority to surveil political opponents even if they have committed no crime. Russia used SORM during the Olympics to monitor athletes, coaches, journalists, spectators, and the Olympic Committee, publicly explaining this was necessary to protect against terrorism. The system was an improved version of SORM that can combine video surveillance with communications intercepts.

EDITED TO ADD (4/23): This article from World Policy Journal is excellent.

Mon 2014-04-21.12:55 | [Schneier on Security]
[The Register]

EMC feels burn of declining demand for enterprise storage

Sales edge up but profits collapse by a third for fiscal Q1

EMC's share price dipped today after it revealed that fiscal Q1 profits crashed by close to a third on the back of rising operational costs and falling sales of enterprise kit.…

Wed 2014-04-23.19:02 | [The Register]

18:53

[nu.nl - Internet]

Siri komt mogelijk naar Apple TV

Apples spraakassistent Siri komt mogelijk ook naar de Apple TV.

Wed 2014-04-23.18:38 | [nu.nl - Internet]

18:33

[The Register]

Brazilian president signs internet civil rights law

Marco Civil bill enshines 'net neutrality', 'privacy' as law

A bill guaranteeing civil rights on the internet was signed into law by Brazilian president Dilma Rousseff at the NetMundial Internet Governance conference today.…

Wed 2014-04-23.18:29 | [The Register]
[The Register]

Asteroids as powerful as NUCLEAR BOMBS strike Earth TWICE YEARLY

Cold War tech detects worldwide hit rate

A study using data from monitoring stations designed to enforce a nuclear test ban treaty shows that the Earth is enduring far more dangerous asteroid impacts than previously thought.…

Tue 2014-04-22.20:42 | [The Register]

18:13

[Slashdot]

Asteroid Impacts Bigger Risk Than Thought

Rambo Tribble (1273454) writes "The B612 Foundation, a U.S.-based nuclear test monitoring group, has disclosed that their acoustic sensors show asteroid impacts to be much more common than previously thought. Between 2000 and 2013 their infrasound system detected 26 major explosions due to asteroid strikes. The impacts were gauged at energies of 1 to 600 kilotons, compared to 45 kilotons for 1945 Hiroshima bomb."

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.18:06 | [Slashdot]
[Slashdot]

AT&T Plans To Launch Internet Video Service

An anonymous reader writes "AT&T officially announced on Tuesday their intention to launch a Netflix-like service in collaboration with an investment group run by a former Fox president. AT&T is following in the footsteps of Verizon, which partnered with Redbox in 2012 to offer the same type of service, and like Verizon, is also still negotiating with Netflix on payments to not throttle Netflix traffic."

Read more of this story at Slashdot.
Wed 2014-04-23.17:36 | [Slashdot]
[The Register]

Speaking in Tech: Yes, yes. Storage, VMs, all very important. But what about beating jet lag?

Podcast Our trio talk travel tips, hypervisors and more

Wed 2014-04-23.18:02 | [The Register]

Feeds

FeedRSSLast fetchedNext fetched after
a little madness XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Beware of the Train XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Charlie's Diary XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Debian GNU/Linux System Administration Resources XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Fast Company XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Google Maps API Blog XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Grumpy Gamer XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Guido van Rossum's Weblog XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
http://blog.reverberate.org/ XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
http://gnu.wildebeest.org/blog/mjw/ XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
http://planet.haskell.org/ XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
http://planet.python.org/ XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
http://tweakers.net/ XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
http://www.heise.de/ XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
http://x42.org/ XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Koken met nrc.next XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Lambda the Ultimate - Programming Languages Weblog XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Linus' blog XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
LWN.net XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.11:53
Mark J. Wielaard XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Matt Might's blog XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Mind The Robot XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
More Words, Deeper Hole XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
nu.nl - Algemeen XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.11:12
nu.nl - Internet XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.11:12
Planet PostgreSQL XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
programming is terrible XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
research!rsc XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Salt & Fat XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Schneier on Security XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
Slashdot XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.11:12
The Early Days of a Better Nation XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
The Register XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.11:12
Webwereld Feed XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53
xkcd.com XML Thu 2014-04-24.10:53 Thu 2014-04-24.13:53